Ваннаставно особље

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ - списак запослених

Редни бројПрезиме и имеПосао који обавља
1.Шуберт Весна Директор школе
2.Војкан Весна Руководилац рачуноводства
3.Стјепановић Сања Педагог
4.Миливојевић Гордана Секретар школе
5.Соколовић Данијела Библиотекар
6.Здравковић Тома Радник у кухињи
7.Радовановић Љубица Спремачица
8.Симић Милена Спремачица
9.Колеровић Александар Ложач
10.Секулић Саша Домар школе
11.Тефлага Снежана Спремачица
12.Костић Ирена Спремачица
13.Стојадиновић Радинка Спремачица