Предметна настава

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА - списак наставног особља

Редни бројИме и презиме наставникаПосао који обавља
1.Јован Ивковић Наставник српског језика
2.Бошко Гргић Наставник физичког васпитања
3.Спасоје Поповић Наставник географије
4.Мирјана Лукић Наставник биологије
5.Иво Ђорђевић Наставник хемије
6.Светлана Демић Наставник ликовне културе
7.Зоран Тодоровић Наставник музичке културе
8.Марко Благојевић Наставник биологије
9.Младен Стојановић Вероучитељ
10.Ива Стојићевић Наставник енглеског језика
11.Александар Траиловић Наставник техничког и информатичког образовања
12.Драгана Животић Наставник немачког језика
13.Драган Милошевић Наставник историје
14.Горан Николић Наставник енглеског језика
15. Ивана Ж Љубић ТодоровићНаставник физике
16.Иван Грујин Наставник информатике и рачунарства
17.Данијела Соколовић Наставник техничког и информатичког образовања
18.Крсто Маслеша Наставник математике